Cangzhou Shengshi Weiye Automobile Accessory Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: INTERAUTO 2019
  Ngày tham dự: 2019 .9
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: RU
  Giới thiệu: Since 2005, InterAuto has become the world's largest auto and accessories exhibition for more than 400 exhibitors, covering the entire automotive industry, including vehicles, auto parts
  Tên triển lãm thương mại: Autopromotec 2019
  Ngày tham dự: 2019 .5
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: IT
  Giới thiệu: Autopromotec covers professional exhibitions of automotive tires, wheels, car repair and maintenance, auto parts, and occupies an important position in the European automotive sector.
Gửi email cho nhà cung cấp này